Lid worden? Inloggen!

Kindslaven bevrijd uit steenmijnen

RobzQ - maandag 15 december 2003 - 20:30


0

Zes kinderen die als slaven moesten werken in een steenmijnencomplex vlakbij de Indiase hoofdstad New Delhi, zijn eind vorige week bevrijd. De kinderen zijn bevrijd door een gezamenlijke actie van de Nederlandse kinderrechtenorganisatie KidsRights, die op 10 december officieel van start is gegaan en haar lokale partnerorganisatie SACCS.

Dit jaar wordt internationaal herdacht dat de slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft. In 2003 is slavernij, vooral onder kinderen, echter nog steeds een feit. Hoewel dit door vele overheden wordt ontkend, gaan miljoenen kinderen gebukt onder dit juk. Bij de bevrijdingsactie in Haryana zijn naast de kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar ook een baby en 5 volwassenen bevrijd. Alle leden van deze twee gezinnen waren tewerkgesteld in het mijnencomplex.

De kinderen zijn in slavernij geboren en verscheidene malen doorverkocht. De slaven ontvingen geen loon, mochten niet naar buiten onder bedreiging met geweld en werden onmenselijk behandeld. De bevrijding, was voorpaginanieuws in India. De gezinnen, die inmiddels worden opgevangen, gaan een officiele aanklacht indienen hun voormalige masters en slavernij.

KidsRights

KidsRights is op 10 december j.l. gestart, de dag dat de Nobelprijs voor de vrede is uitgereikt. KidsRights wordt namelijk gesteund door het Nobelprijswinnaars opvolgingsfonds (Nobel Peace Laureates Follow up Fund). KidsRights komt op voor de rechten van de meest kwestbare kinderen. Naast het pleidooi houden voor deze kinderen via de media, roept KidsRights mensen op deze kinderen concreet te helpen via een netwerk van kleine efficiente lokale hulporganisaties. Bijzonder hierbij is dat KidsRights de kinderen een op maat toegesneden hulpprogramma gaat bieden.

Relevant internet sites

KidsRights
Coalitie tegen Kinderslavernij
Netwerk

Delen op facebook Delen op twitter Delen via NUjij